บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Sole Distributorship) สำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทชั้นนำของโลก เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสำหรับโครงการตึกสูงและโครงการก่อสร้างต่างๆ โดยมีทุนจดทะเบียน 27 ล้านบาท (ชำระแล้ว)

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นผู้ในตลาดสินค้าก่อสร้างและเคมีภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

พันธกิจ : “ความสำเร็จของลูกค้า คือความภูมิใจของเรา” มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการที่ไม่หยุดนิ่งของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ นวัตกรรมใหม่ๆ การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย

ค่านิยมหลัก :GECONS (Thailand) Co., Ltd. was founded in 1992 as sole distributor of quality construction products for hi-rise building projects with registered capital of 27 Million Baht (All paid-up).

During his reign, Obama, who omega replica never wore any "watches", finally wore Rolex. Rolex deserves to replica watches uk be president's list. The president of the replica rolex uk United States has many Rolex on his wrist, so I'd like to rolex replica show you Obama's Rolex.

Vision : To be the LEADER and TRUSTED construction material/ chemicals supplier.

Mission : “Client is our focus – Your success…our pride”. To provide innovative one-stop
solutions to our client and continuously delighted our client with product and service excellence.

Core Values Products :