บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Sole Distributorship) สำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทชั้นนำของโลก เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสำหรับโครงการตึกสูงและโครงการก่อสร้างต่างๆ โดยมีทุนจดทะเบียน 27 ล้านบาท (ชำระแล้ว)

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นผู้ในตลาดสินค้าก่อสร้างและเคมีภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

พันธกิจ : “ความสำเร็จของลูกค้า คือความภูมิใจของเรา” มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการที่ไม่หยุดนิ่งของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ นวัตกรรมใหม่ๆ การให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย

ค่านิยมหลัก :GECONS (Thailand) Co., Ltd. was founded in 1992 as sole distributor of quality construction products for hi-rise building projects with registered capital of 27 Million Baht (All paid-up).

Vision : To be the LEADER and TRUSTED construction material/ chemicals supplier.

Mission : “Client is our focus – Your success…our pride”. To provide innovative one-stop
solutions to our client and continuously delighted our client with product and service excellence.

Core Values Products :